Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Tester ut roboter

Teknologi på timeplanen

Treindustrien arrangerte fagdag hos Mechatronics Innovation Lab for å lære mer om roboter, sensorer og annen spennende teknologi i Industri 4.0.

Heidi Finstad.jpg

Tre og betong - Ikke enten eller, men både og!

Bygg skal dekke ulike brukerbehov. I tillegg skal bygg bidra til å nå samfunnsmål, både sosialt, teknisk, økonomisk og ikke minst klima – og miljømessig. For å oppnå bærekraftige bygg må de beste materialegenskapene kombineres. 

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart