Medlemsservice

Forsikringer for medlemsbedriftene

NHO har etablert et eget forsikringskontor.  Dette er en felles innkjøpsordning for forsikring til medlemsbedrifter. NHO Forsikring er for alle NHOs medlemmer, De tilbyr

  • Personforsikringer
  • Skadeforsikring
  • Motorvognforsikring

Obligatorisk tjenestepensjon

Du lese om NHO's tilbud på OTP-ordning på www.nho.no/pensjon 

NHO Min Side alt

NHO gjør medlemskontakten enklere. Alle medlemmer i NHO-fellesskapet får tilgang til sin Min Side med egen brukerprofil. 

På Min Side kan bedriften levere årsoppgaven elektronisk. Den er grunnlag for oppdatering av all medlemsinformasjon, samt beregning av kontingent og eventuelt serviceavgift for 2015.

Via Min side kan medlemmene også ajourføre bedriftens kontaktpersoner og lett komme i kontakt med NHO eller sin landsforening. 

Min side inneholder nyttige verktøy relatert til arbeidsgiveransvar, utlisting av medlemsfordeler og kontaktpersoner i NHO-fellesskapet, eventuelle tariffavtaler som bedriften er knyttet opp mot, og kalender med oversikt over viktige arrangementer i regi av foreningene og NHO.

Min side er et ledelsesverktøy, og funksjonene daglig leder, kommunikasjonsansvarlig og HR-/lønns-/tariffansvarlig er predefinert som brukere. Bedriften tildeler selv brukertilgang til ytterligere ansatte.

PEFC

Treindustriens medlemmer får dekket årsavgift til PEFC