Medlemsservice

Forsikringer for medlemsbedriftene

NHO Forsikring er en eksklusiv avtale for alle medlemsbedrifter. Som NHO-medlem har du og din bedrift mulighet til å samle alle bedriftens forsikringer i en løsning, med en rådgiver for alle forsikringer: 

  • Personforsikringer
  • Bil- og motorforsikring
  • Skadeforsikring
  • Cyberforsikring

Obligatorisk tjenestepensjon

Du lese om NHO's tilbud på OTP-ordning.

NHO Arbinn "Min Side" alt

NHO gjør medlemskontakten enklere. Alle medlemmer i NHO-fellesskapet får tilgang til sin Arbinn "Min Side" med egen brukerprofil. 

På "Min Side" kan bedriften levere årsoppgaven elektronisk. Den er grunnlag for oppdatering av all medlemsinformasjon, samt beregning av kontingent og eventuelt serviceavgift.

Via "Min Side" kan medlemmene også ajourføre bedriftens kontaktpersoner og lett komme i kontakt med NHO eller sin landsforening. 

"Min Side" inneholder nyttige verktøy relatert til arbeidsgiveransvar (arbeidsrett, HMS, drift/styring/etikk, arbeidsliv), oversikt over medlemsfordeler og kontaktpersoner i NHO-fellesskapet, eventuelle tariffavtaler som bedriften er knyttet opp mot, og kalender med viktige arrangementer i regi av foreningene og NHO.

"Min Side" er et ledelsesverktøy hvor funksjonene daglig leder, kommunikasjonsansvarlig og HR-/lønns-/tariffansvarlig er predefinert som brukere. Bedriften tildeler selv brukertilgang til ytterligere ansatte.

PEFC

Treindustriens medlemmer får dekket årsavgift til PEFC