NOBB (Norsk Byggevarebase)

Varedatabasen NOBB benyttes av produsenter av byggevarer til distribusjon av vareinformasjon. Treindustrien har en egen arbeidsgruppe som jobber med NOBB-relaterte spørsmål.

Treindustrien avholder regelmessige møter i 

Dette er en arena for presentasjoner og diskusjoner rundt dokumentasjon og standardisering i NOBB. Faggruppen har utarbeidet en standard for identifisering og merking av trelast, samt forslag til benevnelser og forkortelser i varetekstene i NOBB. Disse dokumentene finner du nedert på siden.

Treindustriens representant i