Moderne trebygg

Industrielt trebyggeri

Treindustriens forum for industrielt trebyggeri skal bidra til økt konkurransekraft for norsk treindustri ved økt ferdigstillelsesgrad og automatisering. Forumet er en samarbeidsarena der det jobbes med konkrete problemstillinger knyttet til dette.

Industrialiseringen i byggenæringen pågår for fullt, men det kreves god oppfølging for å utløse mulighetene for bransjen. Det innebærer økt automatisering og optimalisering av dagens produksjonsanlegg, og rom for nye byggemetoder, produkter og prosesser. Moduler, treelementer og massivtreelementer er en del av dette, i tillegg til en rekke andre trebaserte produkter med høy ferdigstillelsesgrad. Forumet jobber tett opp mot bestillere og entreprenører for å få fram løsninger som møter markedets behov og har stort fokus på innovasjon.

Blant temaene det jobbes med er:

 • Økt ferdigstillelsesgrad
 • Standardiserte løsninger
 • Optimalisering av produksjonsprosesser
 • Logistikk
 • Automatisering
 • Kompetanseutvikling
 • Næringspolitiske temaer
 • Enhetlig miljødokumentasjon
 • Statistikkgrunnlag
 • Kunde / leverandørforhold
 • Kobling av aktører i verdikjeden
 • Samarbeid med andre materialprodusenter

 

Forumet ledes av Fagsjef for utvikling Tina Sletbak-Akerø.