Flyer tømmertransport.JPG

Tømmervogntog

Tømmervogntog gir effektiv og mer miljøvennlig transport. Fordi tømmervogntog kan ta med seg mer last enn vanlige vogntog kan antallet transporter reduseres med 25 prosent.

Tillatt lengde og totalvekt for vanlige vogntog er 19,5 meter og 50 tonn. Tilsvarende lengde og vekt for tømmervogntog er 24 meter og 60 tonn. Økning i tillatt totalvekt fra 50 til 60 tonn fører til at:

 • Nyttelasten økes fra 30 til 40 tonn.
 • Antallet transporter reduseres med 25 %.
 • Drivstofforbruk, klimagassutslipp og transportkostnader reduseres med 15 - 20 %.
 • Ulykkesrisikoen reduseres som følge av færre kjøretøy på veiene.

Kan veier som er åpne for 19,5 meters vogntog åpnes for 24 meters tømmervogntog?

 • I de aller fleste tilfeller kan veier som er åpne for 19,5 meters vogntog åpnes for 24 meters tømmervogntog.
 • Forskjellen i sporingsegenskaper mellom vanlige 19,5 meters vogntog og lange tømmervogntog er svært liten.
 • Lange tømmervogntog er spesialkjøretøyer som er optimalisert med tanke på framkommelighet på skogsveie

Fører kjøring med tyngre kjøretøyer til økt slitasje på veinettet?

 • Det er vekt på hver aksel og ikke totalvekt som er avgjørende for slitasje på veinettet.
 • Tømmervogntog har ikke høyere vekt på hver aksel, men flere aksler enn vanlige vogntog.
 • Totalvekten på et langt tømmervogntog fordeles på 7 aksler med tilsammen 26 hjul, og det gjør slike vogntog til veivennlige kjøretøyer.
 • Bruk av større kjøretøyer medfører at antall transporter reduseres, og det bidrar til redusert slitasje på veinettet.

Lange bruer må kontrolleres

 • Før veinettet kan åpnes for 60 tonn, må bruker med lengde over 13,5 meter kontrolleres for økt totalvekt.