- Hovedhensikten med gjennomgangen har vært å se etter alvorlige prosjekteringsfeil, sier leder for Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Jon Henning Prestegarden. Bortsett fra de som tidligere er avdekket på Sundbyveien bru, er det ikke funnet slike alvorlige feil.
- På enkelte av bruene har vi funnet mindre avvik. På disse bruene vil vi forsterke enkeltpunkter, sier Prestegarden.

I 2010 ble det innført nytt regelverk for prosjektering av bruer. Blakkisrud bru og Tretten bru er prosjektert etter det gamle regelverket. På disse bruene vil Statens vegvesen gjøre enkle tiltak slik at de også tilfredsstiller det nye regelverket.

Det er ikke funnet svakheter ved tre som byggemateriale i bruer. De inspeksjonene som er gjennomført nå har ikke avdekket skader som reduserer bruenes bæreevne. Det er heller ikke funnet tegn til overbelastning.

(Kilde: Statens Vegvesen)

Hele rapporten finner du her