Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

konstruksjonsvirke.jpg

Trelastprisene faller

Trelastprisene ut fra produsent har falt med 42 prosent på et år, og er tilbake på nivået før pandemien. Det viser en markedsundersøkelse fra Treindustrien.

2020_12_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Bedriftene trenger levelige strømpriser

Det må på plass en ordning som gir bedriftene levelige strømpriser, og det haster. Mangedoblede strømutgifter er svært alvorlig for norske bedrifter, også i treindustrien. Strømstøtteordningen og fastprisregimet har ikke løst noe. Nå må en kompensasjonsordning som virker på plass.

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart