Om Treindustrien

Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer.

Medlemmer

Vi har om lag 115 medlemsbedrifter innen trelastindustri, limtrefabrikker, elementprodusenter, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Våre medlemmer er viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi. Se alle våre medlemmer

Vi organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Les våre nøkkeltall

Tilsluttet NHO Byggenæringen

Treindustriens Landsforening er tilsluttet NHO Byggenæringen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO Byggenæringens er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. NHO Byggenæringen er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer som har over 3650 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 76 000 ansatte. Byggenæringens Landsforening ble etablert i 1997 og skiftet i 2024 navn til NHO Byggenæringen. Det er den tredje største landsforeningen i NHO.

 

naeringslivetshus.jpg naeringslivetshus.jpg

Adresse

Treindustrien har kontor i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

Besøksadresse: Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Postadresse: Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo

 

Informasjon om regnskap og faktura

Kontakt

Utsnitt Heidi 2.png

Heidi Finstad

Administrerende direktør
Tlf. 976 02 543
Tina Sletbak-Akerø - nærbilde.png

Tina Sletbak-Akerø

Fagsjef, Næringspolitikk og utvikling
Tlf. 924 50 515
Monika Ulimoen

Monika Ulimoen

Teknisk fagsjef
938 33 896
Tom-Erik Liljeroth Foseid

Tom-Erik Liljeroth Foseid

Næringspolitisk rådgiver
941 40 118
Helene K Amundsen

Helene Amundsen

Administrasjonssekretær
Tlf. 920 93 301