Utsnitt Heidi 3.png

- Fantastisk julegave til treindustrien

Innlandet fylkeskommune vil åpne for modulvogntog på flere fylkesveier. Dette er svært gode nyheter og Treindustrien håper flere fylker nå gjør det samme. 

- At Innlandet fylkeskommune vil åpne for modulvogntog på flere fylkesveier er svært gode nyheter, sier Heidi Finstad i Treindustrien  

Innlandet Fylkeskommune har forslått å åpne 330 kilometer fylkesveg for modulvogntog. Forslaget er spilt inn til en ekstraordinær revidering av veglistene til Statens Vegvesen i desember.  Les pressemelding fra Innlandet Fylkeskomme her.

- Dette har stor betydning og er noe Treindustrien har jobbet for i flere år. Det å kunne ta i bruk større vogntog til å transportere ferdigvarer har mye å si for konkurransekraften til norsk treindustri og resten av næringslivet. Dette reduserer både kostnader og klimagassutslipp og støtter opp om produksjon i Norge, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

- Vi er svært glade for at Innlandet nå vil åpne de prioriterte strekningene vi har bedt om. Dette dreier seg om viktige strekninger for bedrifter som for eksempel Moelven, Bergene Holm, Eidskog Stangeskovene og Gausdal Bruvoll. Det har stor betydning for norske arbeidsplasser og for mange bransjer, sier Finstad.  

- Treindustrien har sammen med Norges Lastebileierforbund, NHO og flere andre jobbet helt siden 2014 med å få tatt i bruk modulvogntog. Nå åpnes veiene med et pennestrøk, uten at det kreves investeringer. Prosessen har vært krevende for næringslivet å følge opp, og har påført både kostnader og uforutsigbarhet. Det er til ettertanke at det har krevd seks år med oppfølging fra næringslivet for å få åpnet strekningene når løsningen er så enkel, sier Finstad. 

- Innlandet finner løsninger raskt, og vi er svært glade for handlekraften som nå vises. Nå håper vi at flere fylker som Viken, Agder og Trøndelag kommer etter raskest mulig. Innlandet fylkeskommune viser at det finnes løsninger der det er vilje, sier Finstad.