Modulvogntog kryssutbedring Trysil

Åpnet for modulvogntog i Trysil

21. desember ble det endelig tillatt med modulvogntog på fylkesvei 26 i Trysil. En av flere industristrekninger Treindustrien har jobbet lenge for å få åpnet.  

Rett før jul oppdaterte Statens Vegvesen veglistene med åpning for modulvogntog på strekningen ut fra Moelvens anlegg i Trysil. 

- Dette var gode nyheter som vi har jobbet lenge for, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.  

- Det har tatt tid å få effekt av modulvogntogordningen, og det er svært gledelig at vi nå begynner å se resultater, sier Finstad.  

En rekke viktige industristrekninger er åpnet i 2018, både over Sollihøgda i Akershus som er viktig for Begna Bruk, til Sjursøya i Oslo, og strekninger i Eidsvoll og på Biri som er viktig for Moelven og for hele transportnæringen og norsk industri.   

Fremmer norsk industri 

Treindustrien har jobbet for å få åpnet vegstrekninger siden det ble tillatt med modulvogntog i Norge i 2014. Hver enkelt vei må vurderes og godkjennes for modulvogntog.  For å kunne ta vogntogene i bruk er man avhengig av at sammenhengende veistrekninger, fra produksjonssted og ut til kunde, er åpnet for dette. Med plass til mer last per kjøretøy enn ordinære vogntog blir frakten både kostnadseffektiv og man får færre kjøretøy på veiene.  

- Åpning for modulvogntog på tilførselsveiene er viktig for å fremme investeringer i Norge. For norsk treindustri er det svært viktig å kunne ha konkurransedyktige transportbetingelser med våre naboland, sier Finstad.  

- Færre kjøretøy på veien er også viktig med tanke på lavere klimagassutslipp.  

Små utbedringer gir store gevinster 

Ofte er det mindre utbedringer som skal til for å utløse milliongevinster for bedriftene. I Trysil var det bevilgninger på 400.000 kroner for å utbedre et kryss som skulle til. For Moelven Trysil betyr det nærmere 2 millioner kroner pr. år i sparte transportkostnader.  

- Det er flott at veistrekningen på Trysil nå er åpnet, men ennå gjenstår flere viktige industristrekninger. Vi oppfatter at Samferdselsministeren er på ballen og ser fram til at vi får enda flere åpne veistrekninger i 2019, sier Finstad.  

For Treindustrien gjenstår blant annet viktige strekninger i Hedmark, i kommunene Grue, Eidskog, Sør-Odal og Stor –Elvdal.  Disse har stor betydning blant annet for Eidskog Stangeskovene. I Oppland har vi fullt trykk på å få åpnet til Gausdal Bruvoll sitt anlegg. I Østfold er det avgjørende å få åpnet inn til Norske Skog Saugbrugs i Halden, en strekning som har stor betydning for hele treindustrien på grunn av leveranser av flis og biprodukter.  

- For å få effekt av modulvogntogordningen er man avhengig av tre ulike veieiere -  staten, fylkene og kommunene - for å få åpnet sammenhengende industristrekninger.  Næringslivet har nå god tro på å få åpnet gjenstående prioriterte strekninger i 2019 i godt samarbeid med Statens Vegvesen som fagmyndighet og koordinator overfor fylkene, sier Finstad.