image1.png

Arbeiderpartiets industristrategi

Arbeiderpartiet har lagt frem en strategi som har til hensikt å utvikle fremtidens industri. Adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien har ledet utvalget sammen med Stortingsrepresentant Terje Aasland.

Utvalget er bredt sammensatt, og har bestått av medlemmer med både fra industri og næringsliv.

Fremtidens industri må utvikles innenfor rammen av lavutslippsamfunnet, hvor økt bruk av fornybare ressurser er nødvendig. Konkurransedyktige rammebetingelser som fremmer teknologiutvikling, etterspørsel av fornybare løsninger og effektiv transport, og som utvikler kompetanse og innovasjon, er sentralt i strategien.

Les mer