Aven - Svein Olav Munthe

Aven med i Treindustrien

Skandinavias ledende produsent av lastepaller og treemballasje Aven Holmestrand AS har blitt med i Treindustrien.  

 

- Tre som materiale er en del av klimaløsningen i flere sektorer, også utover byggenæringen. At flere ledd i verdikjeden samler seg i Treindustrien styrker forutsetningene for å utvikle gode rammebetingelser, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

Aven utvikler spesialemballasje, lastpaller, transportstøtter, karmer og emballasjekasser i tre og kryssfiner. Selskapet har høyt fokus på miljø. 

- Vi er veldig fornøyd med å ha Aven med på laget. Det er en spennende bedrift med en offensiv holdning til omstilling både når det gjelder digitalisering og miljøriktige løsninger, sier Finstad. 

Aven ser for tiden på ulike muligheter for å øke graden av gjenbruk og resirkulering ytterligere, og deltar i prosjektet Avfallsfrie byggeplasser i regi av Leverandørutviklingsprogrammet.  

- Vi ønsker å være en aktiv deltager i en prosess, og vil være med på å realisere ambisjonen om avfallsfrie byggeplasser. Vår holdning er at vi må tenke nytt og være med å gjøre vår del for å løse samfunnets utfordringer, sier Svein Olav Munthe, daglig leder i Aven.  

Også innen teknologi har selskapet gjort betydelige investeringer, og tatt i bruk robotisering for å utføre hele operasjonen med sammenstilling og montering av paller.  

- Ved å ta i bruk robotisering på denne måten avlaster vi tunge manuelle operasjoner og kan jobbe med et større dimensjonsspekter enn ved en tradisjonell produksjonslinje.  Det gjør det også enklere å tilpasse seg kundens behov som stadig endrer seg, sier Munthe. 

- For Aven har det vært viktig å tilknytte seg Treindustrien for å ha en bransjemessig tilhørighet som er relevant for våre utviklingsbehov. Gjennom BNL får vi et stort nettverk og et bredt fagmiljø, sier Munthe.