F.v Nina Solli (BNL), Trond Sørlien Barli (RVT) og Heidi Finstad (Treindustrien)
F.v Nina Solli (BNL), Trond Sørlien Barli (RVT) og Heidi Finstad (Treindustrien)

- Vi må hindre en bråstopp

En kraftig oppbremsing i markedet kan få store konsekvenser for investeringer, arbeidsplasser og det grønne skiftet, var budskapet da Treindustrien samlet en rekke politikere hos RVT på Ringsaker.

- Bedrifter i treindustrien har hatt historisk gode tider som har gjort det mulig å investere i fremtiden. Nå må vi ikke få en bråstopp, var budskapet fra Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad. 

Politikere fra både Stortinget og regionen var med på bedriftsbesøket til Ringsaker Vegg- og Takelementer (RVT). Fra Stortinget kom Sverre Myrli (AP, Næringskomiteen), Lise Selnes (Ap, Utdannings- og forskningskomiteen), Even Eriksen (Ap, Kontroll- og konstitusjonskomiteen) og Tor Andre Johnsen (Frp, Justiskomiteen) Fra Høyre stilte Magne Sørby (leder Innlandet Høyre og sentralstyremedlem) og fra Ringsaker kommune kom Ordfører Anita Ihle Steen (Ap). I tillegg var BNLs administrerende direktør Nina Solli og en rekke aktører fra byggenæringen med på møtet.  

alt

Frykter bråbrems

Det er allerede full oppbremsing i markedet som følge av usikkerheten i økonomien. Ferske tall fra Treindustrien viser et fall i salget på 39,4 prosent i juni og juli i år sammenliknet med samme periode i fjor. Samtidig faller salget av nye boliger. Tall fra Boligprodusentene viser at salget av nye boliger i juli  2022 er 40 prosent under juli 2021. Treindustrien har forståelse for at inflasjonen må dempes, men frykter at summen av oppbremsende tiltak treffer bransjen urimelig hardt.

alt

- Det er gjort store investeringer i industrien og bransjen spiller en nøkkelrolle for å nå klimamålene. Da kan ikke teppet dras under beina våre nå. Det offentlige må ta ansvar å sørge for at planlagte bestillinger og prosjekter og investeringer brukes klokt for å bidra til forutsigbarhet, sa Finstad.

Bygg må energieffektiviseres

Når vi i tillegg står midt en strømkrise må det store potensialet til å spare energi i bygg utnyttes.

-  Virkemidlene må vris slik at man får til en stegvis energioppgradering av boliger og bygg. Slik vil man både spare energi og bidra til å holde aktiviteten i byggenæringen oppe. Det er vel og bra med støtte til solceller og varmepumper, men det hjelper ikke å fylle vann i et badekar som lekker. Energitapet i hus må tettes, sa Finstad. 

Kort vei til permitteringer

BNLs direktør Nina Solli advarte også sterkt mot en bråstopp i næringen.

alt

- Det er kort vei fra overoppheting til massepermitteringer, sa Solli. Hun viste til at byggenæringen treffes av flere kriser på en gang; både rentehevinger som rammer investeringer, strømpriser og stans i offentlige prosjekter. 

- Det offentlige kjøper for 200 milliarder kroner i året fra vår næring. Det er en farlig medisin å bremse på alt. Vi får ikke et grønt skifte med en rød bunnlinje, sa Solli som også viste til behovet for energioppgradering av byggene våre og lanserte et forslag om å kunne bytte strømstøtte med støtte til varig energieffektivisering.

- En ide å vurdere er om man skal kunne bytte ut strømstøtte med en støtte til å skifte ut vinduer, etterisolere og energioppgradere, sa Solli. 

Solli var også opptatt av løsninger for strømstøtte til bedrifter som rammes hardt av de høye strømprisene.

Tar med seg innspillene

Politikerne som var tilstede lyttet til budskapet fra næringslivet. Sverre Myrli viste til ambisjonene i Grønt Industriløft.

- Tilgang på de tre K-ene, kraft, kapital og kompetanse er helt nødvendig for å bygge industri og nå klimamålene, sa Myrli. 

Tor-Andre Johnsen mente politikere må bli flinkere til å lytte når næringslivet snakker. Han viste til eksempler på bedrifter som får mangedoblet strømkostnadene sine og hvordan det gir konkurransevridning når strømprisen er ulik i forskjellige deler av landet. 

Bedriftene har grønne løsninger

Med på møtet var en rekke bedrifter som pekte på muligheter for byggenæringen for å nå klimamålene, og pekte på behovet for forutsigbarhet.

alt

Trond Barli fra RVT fortalte om fordeler og muligheter ved industrielt byggeri med prefabrikerte elementer. Han viste også de besøkende rundt i produksjonen til RVT på Moelv.

alt

Tom Tegnander fra Glava og Saint- Gobain viste behovet for energieffektivisering av bygg

alt

Peter Persson fra Seltor delte erfaringer fra design for ombruk i prosjektet Hasle Tre

alt

Administrerende direktør Rune Abrahamsen fra Moelven snakket om innovasjon og bruk av tre

alt

Hans-Jørgen Bjøralt, adm. dir i Backe Oppland la vekt på samspill, industrielle løsninger og bærekraft.