design og innovasjon
Illustrasjon: Treindustrien

Bedriftsintern opplæring

I forbindelse med koronasituasjonen har Treteknisk utarbeidet et kursopplegg beregnet for fjernundervisning. Det tilbys i første omgang 30 kurs for treindustri og trebyggeri.

Utgangspunktet kan være helt eller delvis permittering, eller ledig tid fordi de vanlige gjøremålene er blitt satt på vent. Permitteringstiden kan være en mulighet til å styrke kompetansen i organisasjonen og hos hver enkelt medarbeider. Dette vil kunne gi økt konkurransekraft og lønnsomhet i fremtiden.

Treteknisk har utarbeidet en kursoversikt med tanke på dagens situasjon. Hver enkelt bedrift vil kunne sette sammen et tilpasset undervisningsopplegg ut ifra en meny bestående av 30 kurs. Her vil det være mulig å plukke relevante kurs som passer tidsmessig og med relevant faginnhold. Undervisningen vil være en kombinasjon av nettundervisning, selvstudier og oppgaveløsning, og vil foregå som fjernundervisning via plattformen Microsoft Teams.

Les mer hos Treteknisk.