miljoforumbnl.jpg

Miljøforum i BNL: Bak f.v Tina Sletbak-Akerø (Treindustrien), Carl Henrik Borchsenius (Norsk Eiendom), Caroline Khoury Nilsen (BNL), Foran f.v Øyvind Buset (NML), Per Fredrik Kempf (EBA), Meretne Bellingmo (Naml), Rannveig Landet (BNL) og Lars Myhre (Boligprodusentene). (Ikke alle bransjeforeningene var tilstede da bildet ble tatt)

Foto: BNL

BNLs arbeid med sirkulærøkonomi

BNLs miljøforum har utarbeidet en analyse av den sirkulære økonomien for bygg, anlegg og eiendom. Analysen peker på ulike tiltak og hvordan ulike deler av verdikjeden kan jobbe. Treindustrien deltar aktivt i arbeidet.

BNLs miljøforum, som Treindustrien er en del av, har utarbeidet en analyse av den sirkulære økonomien for bygg, anlegg og eiendom. Sirkulærøkonomi innebærer å gå fra et bruk og kast-samfunn til ressurser får lenger levetid. Det er mye å ta tak i dersom den økonomiske produksjonen skal ha fortsatt vekst, samtidig som ressursbruken skal ned. Formålet med analysen er å peke på hva sirkulær økonomi innebærer for byggenæringen, og peke på tiltak det må jobbes med i tiden fremover. 

BNL vil invitere til en work shop om temaet før sommeren. 

Les mer om saken hos BNL.