2020_1_Heidi Finstad_Foto_Ingar Sørensen.jpg

Brannklassifisering av royalkledning

Treindustrien har fått informasjon om at brannklassifiseringen av royalbehandlet kledning må oppdateres. Bransjen har kontaktet bedriftene som er i gang med å følge opp.  

Treindustrien har kontinuerlig fokus på produktinformasjon og dokumentasjon. Bransjen har nylig fått kunnskap om at tester indikerer at royalbehandlet kledning ikke tilfredsstiller brannklasse D, slik den som regel er deklarert for i dag. Treindustrien har bedt royalprodusentene om å sørge for tilstrekkelig testing og dokumentasjon av kledning. Dette er bedriftene i full gang med å følge opp. 

- Produsenter tar grep umiddelbart, og endrer inntil videre klassifiseringen av royalprodukter brukt til kledning. De kontakter kunder og informerer om endringen. Dette viser at produsentene er seriøse og tar ansvar, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. 

Treindustrien setter sikkerhet først. Vi følger opp saken, og jobber sammen med produsenter og andre fagmiljøer for å kvalitetssikre at all produktinformasjon er i tråd med standarder.  

- Under enhver omstendighet skal produkter være egnet i bruk og regelverket følges. Produsentene må ha dokumentasjon for sine produkter, og det er viktig at kundene etterspør slik dokumentasjon, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.