Limtre brannforløp
Foto: Sweco

Branntest åpner for bruk av limtre i høye bygg

En branntest viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjonerres til å opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Dette åpner i større grad for å bruke limtre i høye bygg.

Norske Limtreprodusenters Forening har i samarbeid med rådgiverselskapet Sweco fått testen utført. Rune Abrahamsen i Limtreforeningen forklarer at testen ble utført av SP Fire Research i Trondheim etter anvisning fra Sweco.

- Tre limtresøyler med grove dimensjoner ble instrumentert med temperaturfølere og undersøkt gjennom en standard ISO-brann i 90 minutter og etterfølgende avkjølingsperiode, sier Abrahamsen.

Slukket av seg selv

Abrahamsen forteller at søylene fortsatte å forkulle også etter at brannen var over, men forkullingen stanset opp av seg selv etter hvert som temperaturen sank i ovnen.

- Trevirket som ligger innenfor forkullingslaget forblir intakt, og kan dimensjoneres slik at det holder bygget oppe etter at brannen er over. Sweco har vurdert resultatene fra testen opp mot et fullstendig brannforløp og slår fast at funksjonskrav til hovedbæresystem i brannklasse 3 og 4 kan tilfredsstilles..

Skal være stabilt

I Teknisk forskrift er kravet at hovedbæresystemet i brannklasse 3 og 4 skal bevare sin stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp.

- . Det betyr at bæresystemet skal opprettholde sin bæreevne fra antennelse og til en brann har slukket av seg selv. sier Abrahamsen.

Ikke massivtre

Bæresystemer i limtre med store dimensjoner må ikke forveksles med massivtre.

- Massivtre har også god brannmotstand, men på grunn av større areal av eksponerte treoverflater må massivtre vurderes særskilt,

sier Abrahamsen.

 

(Kilde: Pressemelding fra Limtreforeningen)