Steibrua.jpg
Foto: Johannes Veie

De nominerte til Årets Trebyggeri

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets Trebyggeri 2016 på Byggegallaen den 29. mars. Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter som er ferdigstilt i 2016, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

- Juryen hadde en vanskelig jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.

De tre kandidatene er:

Romsdalsmuseet, Molde
Byggherre: Stiftelsen Romsdalsmuseet - Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter - Prosjektering alle fag: Norconsult - Prosjektledelse: Møre og Romsdal Fylkeskommune -  Byggeledelse: XPRO - Rådgiver tre: Greeen Advisers - Hovedentreprenør: Røberg Bygg

Foto: Erik Hattrem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Erik Hattrem


Moholt 50|50, Trondheim (studentboliger)
Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim - Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør - Arkitekt: MDH Arkitekter - Landskapsarkitekt: MASU Planning - Rådgivere: akustikk: Brekke Strand I byggeteknikk: Høyer Finseth I brannteknikk og bygningsfysikk: Rambøll I VVS: Sweco Norge I elektro: Vintervoll I geoteknikk og miljøgeologi: Multiconsult.alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MHD Arkitekter

 

Steibrua, Alvdal
Nettverksbuebru (88 meter) med limtre som hovedbæring over Glomma. Byggherre: Statens vegvesen - Hovedentreprenør: Implenia Norge - Prosjektering: Statens vegvesen og Plan Arkitekter - Leverandør av limtrebuer: Moelven Limtre

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Johannes Veie

 

Årets Trebyggeri 2016 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2016. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Sentrale kriterier for bedømningen er: 
• Innovativ og/eller spennende trebruk 
• Høy arkitektonisk kvalitet 
• Energieffektivitet 
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
• Bidratt til leverandørutvikling 


Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. 

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund
Line Kaasine, Arkitektselskapet ToRomturister
Haakon Tronrud, Tronrud-Gruppen
Hilde Tellesbø, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus