maskin.JPG

Det må bli enklere å få inn servicepersonell

Mange industribedrifter har behov for servicepersonell fra Europa for å holde maskinparken i stand. Karantenereglene er utfordrende. 

Industrien går nå inn i den viktigste tiden av året med vedlikehold av maskinparken. Svært mange av maskinene er produsert i Danmark, Tyskland og andre land i Europa. Det er helt nødvendig at servicepersonell fra disse landene slipper inn i Norge for å utføre serviceoppdrag. Det er behov for akutte reparasjoner, service, bytte og vedlikehold av maskiner og produksjonsutstyr for å kunne holde produksjonen oppe. 

Arbeidstakere fra EU/EØS-land som skal utføre oppdrag i Norge er nå underlagt karantene ved innreise til Norge. Når man nå går fra en nedstenging til en gradvis gjenåpning av Norge, vil det være et viktig å se på mulighetene for å lempe på karantenekravene ved innreise for bedriftskritisk personell. Det er allerede unntak for karantene i Covid-19-forskriften for de som kommer fra Sverige og Finland for å arbeide i Norge. Unntaket gjelder på reisevei og den tiden de er på jobb. Det er også gjort unntak for strengt nødvendig personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon.

Personell fra EU/EØS-land som har påbegynt eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag kan komme til Norge. Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen gjelder. De skal i 10 dagers karantene. Det kan i noen tilfeller være mulig å gjennomføre karantene i kombinasjon med jobb. Les BNLs veileder om dette. Bedriften må da vurdere konkret om det er gjennomførbart og hvilke tiltak utover generelle anbefalinger som må til i hvert enkelt tilfelle.

Treindustrien mener man nå bør vurdere karantene-unntak ved innreise også for personell fra EU/EØS-land som er avgjørende for å holde hjulene i gang hos bedriftene.

Treindustrien understreker at smitteverntiltak i bedriftene selvfølgelig må følges opp på vanlig måte og i tråd med retningslinjene for smittevern som følge av koronasituasjonen.

Les mer om saken på bygg.no