dibk logo.png

DiBKs veileder - royalbehandlet kledning

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har kommet med en veileder for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning. Veiledningen følger opp regjeringens endringer i byggteknisk forskrift som åpner for løsninger basert på analyse.

Regjeringen kunngjorde 30. april endringer i regelverket som åpner for at byggeprosjekter med royalkledning likevel kan få brukstillatelse og ferdigattest. Les mer om dette her.

DiBK har nå kommet med en nærmere veiledning. Veiledningen finner dere her.