Digitalt Veikart 2.0 forside.png

Digitalisering av byggenæringen - veien videre

BNL leverte før jul rapporten Digitalt Veikart 2.0, rettet spesielt mot lederne i byggenæringen. Nå tas arbeidet videre sammen med bransjene. Meld deg på webinar.

Rapporten Digitalt Veikart 2.0 inneholder råd til bedriftene om digitalisering og innspill til hva som må på plass av felles "infrastruktur" for å virkelig kunne digitalisere en hel næring sammen.

- Nå tar vi forslagene og rådene videre. For BNL er det viktig at arbeidet ikke stopper opp, og at forslagene omsettes til praksis, sier Jon Karlsen, som leder digitaliseringsarbeidet i BNL.

- Digitalisering er helt nødvendig skal vi kunne oppfylle samfunnsoppdraget vår store næring har med å utvikle og bygge bærekraftige bygg og anlegg. 

Den nærmeste tiden rulles det ut bransjevise seminarerTreindustriens medlemsbedrifter er invitert til webinar torsdag 25. mars klokka 14.30 - 16.00 sammen med Norske Trevarer og Byggevareindustriens forening. I møtet blir resultatene fra rapporten Digitalt Veikart 2.0  presentert og vi diskuterer hva vi gjør videre.

Treindustriens medlemsbedrifter melder seg på her.

Program

  • Velkommen og innledning v / bransjedirektørene
  • Hvorfor jobber BNL med digitalisering? v/ Jon Sandnes
  • Hovedpunkter fra Digitalt Veikart 2.0 inkl. råd til deres bransjer v/ Jon Karlsen
  • Digitale Felleskomponenter, hvorfor et Nasjonalt Råd v/ Tina Sletbak-Akerø, Per Fredrik Kempf og Jøns Sjøgren
  • Status og beste praksis i bransjen: 2-3 medlemsbedrifter forteller hvordan de jobber med digitalisering
  • Diskusjon og spørsmål
  • Oppsummering – hvordan jobbe videre