Maskin illustrasjon
Foto: Treindustrien

Dom om eiendomsskatt på utstyr

En fersk dom om eiendomsskatt på maskiner og utstyr kan gi betydelig reduserte utgifter for fabrikker med trebasert produksjon.

I saken mellom Johs Rasmussen AS (NorDan) og Sel kommune, om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», kom retten enstemmig frem til at kommunen ikke hadde hjemmel til å ilegge eiendomsskatt på slikt utstyr. Retten dømte også Sel kommune til å betale saksomkostningene, skriver Norsk Trevare i en pressemelding

- Dommen får betydning i alle kommuner med fabrikker for trebasert produksjon. Industriens eiendomsskattebyrde vil bli betydelig redusert som følge av denne dommen, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Les mer her