Heidi Finstad_7191_lite.jpg

Endelig fjernes maskinskatten!

Det er svært gledelig at det er gjennomslag for å fjerne maskinskatten. Dette øker konkurransekraften til norsk treindustri!

Høyre, Frp, Venstre og KrF har kommet til enighet om statsbudstjettet og fjerner skatt på maskiner og installasjoner. Løsningen innebærer en utfasing av skatten over en periode på sju år. 

- Dette er et viktig gjennomslag for norsk treindustri, jubler Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

- Vi vil gi honnør til regjeringen. Dette betyr mye for norsk industri, og ikke minst for arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene.

Bedriftene i Treindustrien er avhengig av gode rammebetingelser for å kunne konkurrere i et internasjonalt marked. Når eiendomsskattbyrden nå vil bli betydelig redusert gir det økt konkurransekraft for norsk industri.

- Det betyr svært mye for mulighetene til å investere i en tid der etterspørselen etter bygg i tre aldri har vært større, sier Finstad.