Utsnitt Heidi 3.png

Et viktig skritt for digitalisering av byggenæringen

Byggenæringen har gått sammen om å etablere en felles forening som skal utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT). Treindustrien er en av stifterne av PDT Norge, som vil få stor betydning for hele byggenæringen.

- Produktdatamaler handler om hvordan informasjon om produkters egenskaper kan flyte sømløst og korrekt mellom ulike digitale systemer. Produktinformasjon stammer fra produsentene, og det er produsentene som har både eierskap og kunnskap om egenskapene til sine produkter. Derfor er det også riktig at produsentleddet tar en ledende rolle i dette arbeidet, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad om hvorfor Treindustrien har tatt en sentral rolle i å etablere PDT Norge

De vareproduserende organisasjonene innen byggenæringen har bidratt med grunnfinansieringen og har gått sammen om å stifte foreningen. Det vil si Treindustrien sammen med Byggevareindustrien, Elektroforeningen, VA og VVS-produsentene (VVP), Norske Trevarer og Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE).

PDT er en forkortelse for Product Data Template, som på norsk best kan oversettes til produktdatamaler. Fram til nå har produktinformasjonen for byggevarer i stor grad vært på papir eller i pdf-format, mens man nå altså skal gå over til en digital og standardisert maskinlesbar produktinformasjon. PDTene skal sørge for at informasjon om egenskapene blir "maskinlesbar", og strukturert på en standardisert, enhetlig måte slik at informasjonen forstås likt mellom ulike systemer.

- PDT Norge skal sørge for en effektiv forvaltning av produktdatamaler som skal skyte fart i digitaliseringen i byggenæringen. Det vil bidra til mer klimaeffektive bygg og bedre effektiviteten, sier Finstad.

Les pressemeldingen fra PDT Norge her

Les mer på bygg.no her