Får kundene den produktinformasjonen de trenger?

Digitalisering av byggenæringen aktualiserer spørsmålet om tilgjengelig produktinformasjon i ulike markeder.

Møt opp på frokostseminar 5. juni 2018!

Entreprenører, byggmestere og boligprodusenter må håndtere krav til dokumentasjon fra markedet og fra myndigheter, herunder utøve substitusjonsvurdering. Produsentene av byggevarer må eie produktinformasjon og dele denne slik at den blir tilgjengelig i ulike markeder.

En rekke varegrupper har generisk karakter. Produsenter av eksempelvis tre, rør, dører, vinduer, gips, maling og isolasjon har felles interesse av at prinsippet om eierskap til egen produktinformasjon og merkevare ivaretas. Bestillerne av produktene har interesse av å kunne sammenligne produktegenskaper og ulike leverandører.

Økt import, digitalisering, like konkurransevilkår, produsentansvar, tilgjengeliggjøring av produktinformasjon og etterlevelse av kundebehov i alle markeder er viktige stikkord.

 

PROGRAM:

 • Velkommen v/Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien
 • Produktinformasjon, døråpner til en digital byggenæring v/Jon Sandnes, adm. direktør i BNL
 • Hva er viktig for kundetilfredshet hos byggevarekjedene? v/Pål Silseth, leder av Norsk Kundebarometer og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI
 • Bestillerkrav til dokumentasjon av produkter v/Peer Chr. Anderssen, direktør HMS og Kvalitet i Skanska, og Randi Lekanger, miljøsjef i Skanska
 • Dokumentasjon av kvalitet – hva krever Byggmesterne v/Frank Ivar Andersen, adm. direktør i Byggmesterforbundet
 • Dokumentasjon og substitusjonsplikten v/Torild Engh, advokat i EBA
 • Kundene i sentrum – møter produsentene behovene? v/Tor Backe, adm. direktør i Rørentreprenørene Norge
 • Kundekrav til trebaserte produkter, avvikling av et standardsortiment for trelast – hvorfor? v/Tina Sletbak-Akerø, fagsjef i Treindustrien
 • Trebaserte produkter til ulike markeder v/Jørn Nørstelien, adm. direktør i Gausdal Bruvoll
 • Myndighetenes rolle og tilsyn i en digital byggenæring v/Janneke Solem, avd. direktør i DIBK
 • Merkevaren i en digital byggenæring v/Jon Karlsen, adm. direktør i Glava

 

Tid 5. juni kl. 08.00 – 11.00

Sted: NHO, møterom Gustav Vigeland

Ingen påmeldingsavgift

Klikk her for påmelding