Pixabay - Safety helmet illustrasjon .jpg
Illustrasjon: Pixabay

Treindustrien starter HMS-prosjekt med støtte fra NHO

Treindustrien har fått 300.000 kroner fra NHOs Arbeidsmiljøfond til HMS-utvikling. Pengene skal blant annet gå til kurs innen helse, miljø og sikkerhet som er tilpasset bransjens risikobilde.

- Norsk treindustri skal være en trygg og sikker arbeidsplass, og jobber som resten av byggenæringen med å utvikle HMS-arbeidet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Treindustrien har HMS på dagsorden og har blant annet etablert et eget HMS-utvalg som arena for å koordinere innsatsen blant medlemsbedriftene.

- Treindustrien har mål om å utvikle en god sikkerhetskultur og er svært glade for bidraget fra NHO, både i form av tilskudd fra Arbeidsmiljøfondet og som faglig bistand. Som en del av Byggenæringens Landsforening drar vi også stor nytte av den kompetansen som fellesskapet i BNL har på dette området, sier Finstad.

HMS-utvalget i Treindustrien har analysert ulike typer hendelser og foreslått prioriterte tiltak som hele bransjen kan samles om for å forebygge uhell og skader. Det jobbes videre med gode systemer for rapportering av avvik. Det er også planlagt bedriftsbesøk med fokus på helse, miljø og sikkerhet der aktørene i bransjen kan lære av hverandre.

- Det er viktig med gode rutiner og tiltak som medarbeidere og ledere sammen er med å utvikle. Ved å sette fokus på HMS på bransjenivå får bedriftene mulighet til å lære av hverandre. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet er det mye å hente på kunnskapsdeling, sier Finstad.