Grønt Skifte BNL forside.JPG

Flere grønne innkjøp

En ny forskriftsbestemmelse skal fremme grønne offentlige innkjøp. Forskriften trer i kraft 1. mai 2017.

Miljøkriterier som stimulerer til bruk av fornybare ressurser med lavest mulig CO2-utslipp er en forutsetning for overgangen til sirkulær økonomi og en mer biobasert økonomi. Det offentlige utløser rundt 40 prosent av omsetningen i byggenæringen. Krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser vil derfor være en viktig driver for det grønne skiftet i byggenæringen. Forskriften er også i tråd med BNLs miljø- og energipolitikk som støtter opp om å bruke offentlige innkjøp for å øke grønn konkurransekraft og for å få til et grønt skifte. 

Den nye forskriften sier at oppdragsgivere skal legge vekt på å redusere belastningen på miljø og fremme klimavennlige anskaffelser. Det kan settes miljøkrav i alle trinn av anskaffelseprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø er et kriterium for tildelingen, bør det som hovudregel vektes med minimum 30 prosent. Når oppdragsgiveren skal ta stilling til hvem som får kontrakten skal kriterier for miljø telle minst 30 prosent sammenliknet med for eksempel pris og kvalitet.

Du kan lese mer om saken på Regjeringens sider