IMG_2482.JPG

Fortsatt økende etterspørsel etter byggevarer i tre

Statistikken for januar viser fortsatt økende etterspørsel etter byggevarer i tre. Samtidig faller eksporten

Salget av trebaserte byggevarer i januar som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 9,2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien. Impregnert som produkt har hatt en nedgang i produksjonen med 12,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Eksporten av trelast har falt med 10,4 prosent, og eksporten av sagtømmer har sunket med hele 38 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

Usikkerhet framover

- Etterspørselen etter trebaserte produkter viser fortsatt en økning, det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover, sier adm. direktør Heidi Finstad.

Uvanlig vinterkulde over lengre tid har skapt store utfordringer knyttet til saging av tømmer som følge av frostproblematikk. Dette sammen med en svært krevende bemanningssituasjon som følge av pandemien gir både produksjonsutfordringer og store ekstrakostnader.

Råvaresituasjonen var svært krevende andre halvår i 2020, dette ga knapphet på sagtømmer som gir problemer nå. Dette skyldes sammensatte forhold, hvor også markedssituasjonen internasjonalt påvirker det norske markedet. Dette medførte veldig lave nivåer på ferdigvarelagrene til nyttår. Kombinert med stor etterspørsel er det en ubalanse i markedet på vei inn i sesongen.

- Smittevern som sikrer personell til drift og vedlikehold slik at produksjonen kan opprettholdes nå er svært viktig, sier adm. direktør Heidi Finstad.

Tilgang på råvarer skaper ubalanse i markedet

Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter.