Modulvogntog 2.jpg

Godstrafikken kan gå som normalt

Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for transport av varer. 

Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy. All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk, melder Regjeringen.

Det er innført karantere for personer ved ankomst til Norge. Dette gjaldt i første omgang alle som kom fra land utenfor Norden, og er videre utvidet til også å gjelde fra Sverige og Finland. Det er innført et unntak som gjør at sjåfører kan slippe karantere. Det er en rekke vilkår og presiseringer knyttet til dette. Les mer på sidene til NHO Logistikk og Transport. Treindustrien understreker at reglene rundt dette raskt kan endre seg.