Tilbygg ikon
Illustrasjon: Treindustrien

Bygg Reis Deg: Hvordan forlenge levetiden på bygg?

I en bærekraftig og sirkulær byggenæring må store deler av dagens bygningsmasse få forlenget levetid. Under årets Bygg Reis Deg inviterer Treindustrien til seminar med fokus på løsninger for oppgradering og påbygg som kan gi dagens bygninger nytt liv.

På seminaret "Tre i sirkulærøkonomien" under årets Bygg Reis Deg presenteres trebaserte konsepter innen påbygg, oppgradering og rehabilitering som gir nytt liv til eksisterende bygninger. Her kan utbyggere, entreprenører, boligbyggelag, rådgivere, byggmestere og leverandører få et innblikk i mulighetene.

Det kommer spennende foredragsholdere fra blant annet Lindal Treindustri, Moelven Byggmodul, ACK arkitekter og Betonmast som deler erfaringer og løsninger fra konkrete prosjekter. NBBL forteller om mulighetene oppgradering og påbygg kan gi for boligbyggelagene i et bærekraftperspektiv og Norske Arkitekters Lansforbund retter fokus fremover på design for ombruk.

Det er Treindustrien, TreFokus og Treteknisk Institutt som står bak arrangementet som finner sted på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 17. oktober fra klokka 09.30 – 12.00.

Arrangementet er gratis.

Påmelding her

Agenda

Velkommen og innledning v/ Heidi Finstad, Treindustrien

Sirkulærøkonomi – hva betyr det for byggenæringen og hvilke muligheter gir det for bruk av tre? v/ Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

Oppgradering og påbygg gir store muligheter for boligbygglagene i et bærekraftperspektiv v/ Bente Johansen, NBBL

Ny "vinterfrakk" med treelementer som produserer energi – kommunale boliger på Haugerud med oppgraderte fasader v/ Jan Lindal, Lindal Treindustri AS

TeWo byggesystem - en del av løsningen i sirkulærøkonomien v/ Henning Thorsen, TeWo

(Pause)

Bærekraftige modulbygg med gjenbrukte næringsbygg som fundament v/ Tormod Kvisler, Moelven Byggmodul AS

Miljøvennlig og innovativ rehabilitering av kontor- og næringsbygg v/ Beret Aspaas, ACK arkitekter

Ydalir skole – Et nybygget prosjekt med fokus på bærekraft og miljø. Passer det også inn i den sirkulære økonomien? v/ Dag Stenersen, Betonmast

Design for ombruk i fremtiden v/ Michael Lommertz, Norske Arkitekters Landsforbund