Rapport klimagassutslipp BAE

Import utgjør stort miljøfotavtrykk

Asplan Viak har utarbeidet en rapport for BNL over årlige klimagasutslipp som kan tilskrives bygg,- anleggs- og eiendomssektoren i Norge. Den viser at import står for hele 44 prosent av utslippene.

Rapporten viser at BAE-næringen står for ca 15 % av de årlige klimagassutslippene i Norge. 22 % skyldes selve bygg- og anleggsaktivteten, 22 % skyldes eksport til bygg og anlegg, 11 % energibruk til drift av bygg og 45 % er utslipp i andre sektorer som følge av bygg- og anleggsvirksomhet. I den siste kategorien står produksjon av byggevarer for mer enn halvparten av utslippene.

Les om er om saken hos BNL.

Hele rapporten finner du nederst på siden.