Gjelsvik.jpg
Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Innfører krav til klimaregnskap i TEK

Regjeringen innfører krav til klimaregnskap for boligblokker og yrkesbygg i byggteknisk forskrift. For å unngå at det blir et rent dokumentasjonskrav bør det også stilles krav til klimafotavtrykket, mener Treindustrien.

- Det er bra at det kommer klimakrav, men de burde vært mer ambisiøse for å bidra til reelle utslippskutt, mener Treindustrien.  

Treindustrien og mange andre i byggenæringen har etterlyst klimakrav til bygg, inkludert materialer i byggeregelverket. Regjeringen la 1. juni fram endringer i byggteknisk forskrift. Det stilles blant annet krav til et begrenset klimaregnskap for boligblokker og yrkesbygg. Les mer om endringen her.

- Treindustrien synes det er bra at det endelig kommer på plass noen krav, selv om de ikke er så ambisiøse som vi har ønsket og bedt om. Det er særlig positivt at man også vil inkludere utslipp fra transport til byggeplass i klimaregnskapet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

- Vi er imidlertid skuffet over at man bare innfører krav om klimaregnskap for det ferdige bygget, og ikke stiller krav til utslippsnivåer eller bruk av beregninger fra tidlig fase. Dette ville vært effektive tiltak for å bidra til reelle utslippskutt, og ikke kun økt dokumentasjonsbyrde, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.  

Treindustrien etterlyser også en opptrappingsplan for utvikling av kravene fram mot 2030, der omfanget av bygg som omfattes av kravene øker, og der det kommer tydelige krav til faktiske utslippskutt. Byggenæringen spiller en viktig rolle for å nå klimamålene. Det er svært viktig med forutsigbarhet for utvikling og investering i bedriftene. Treindustrien mener en slik plan må på plass raskt.  

- Produsenter i trebasert industri leverer klimavennlige, kortreiste materialer - og jobber intensivt med utvikling av både produkter og miljødokumentasjon. En opptrappingsplan gir forutsigbarhet, og det kan næringen levere på, sier Finstad.