modulvogntog
Foto: Treindustrien

Fortsatt ingen løsning for modulvogntog

Regelpresisering om modulvogntog løser ikke næringens utfordringer. Treindustrien forventer konkrete tiltak raskt.

Treindustrien har i lengre tid etterlyst tiltak for å åpne viktige veistrekninger for modulvogntog.

Samferdselsdepartementet sendte 06. september 2017 ut en pressemelding som kan gi inntrykk av at utfordringene knyttet til modulvogntog nå er løst. Dette er ikke tilfelle.

Departementet kommer med en presisering i regelverket om at modulvogntog med «inntrukket dolly» skal betraktes som ordinære vogntog og dermed få lov til å kjøre på veier som ikke er åpnet for modulvogntog.

Dette åpner i realiteten kun for at modulvogntog type 1, kan kortes inn til 19,5 meter (maks 50 tonn) og kjøre på ordinære veier etter å ha levert last. Fullastet 60 tonn må vogntoget fortsatt forholde seg til veinettet og reglene for modulvogntog.  Dette løser altså ikke næringslivets utfordringer med å frakte varer fra produksjonssted til kunder på en effektiv måte ved hjelp av modulvogntog. 

Et samlet næringsliv sendte 27. juni et brev til Samferdselsministeren og Statens Vegvesen der vi ber om tiltak for å få effekt av modulvogntogordningen. Så langt har vi ikke fått svar på vår henvendelse. Målet er å få åpnet vegstrekninger fra norske industribedrifter inn til riksvegnettet/stamvegnettet snarest mulig for modulvogntog, for å få bukt med den uheldige konkurransevridningen for norsk industri. Før sommeren testkjørte Samferdselsministeren og Statens Vegvesen sammen med næringen modulvogntog type 1 og 2 og tømmervogntog. Testkjøringen viste at deler av infrastrukturen ikke er utformet med tanke på store vogntog. Det er behov for tiltak som sikrer både trafikksikkerhet og fremkommelighet for store kjøretøy. Det er også betydelig forskjeller i sporingsegenskaper for modulvogntog type 2 som Vegvesenet har lagt til grunn i sine beregninger og modulvogntog type 1 som næringen i hovedsak har investert i. En del av løsningen kan være å utarbeide en egen vegliste for type 1 modulvogntog.

Næringslivet har bedt om et nært samarbeid med Statens Vegvesen for å finne gode løsninger raskt. Det er misvisende når det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet gis inntrykk av at presiseringen av regelverket som nå gjøres er et svar på næringslivets utfordringer.

- Dette skaper bare forvirring og ingen reell forbedring. Det vi etterlyser er konkrete tiltak som åpner veistrekninger for modulvogntog, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Treindustrien er kjent med at Vegdirektoratet jobber med en rapport på oppdrag fra departementet i etterkant av testkjøringen. Når denne vil være klar, og hva den vil inneholde vet vi ikke. Treindustrien har i etterkant av pressemeldingen fra departementet i går hatt direkte dialog med Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet for å få fortgang i arbeidet med å finne reelle løsninger. Vi avventer nå rapporten fra Statens Vegvesen, og forventer tiltak som faktisk løser den alvorlige konkurransevridningen for næringslivet.