corona-4912807_1920 - Pixabay.jpg

Innstramminger i koronatiltak

Regjeringen kom 26. oktober med nye tiltak som følge av økt koronasmitte i Norge og Europa. Blant annet strammes det inn i reglene for karantene for innreisende arbeidstakere.

Den siste tiden har det vært en kraftig økning i korona-smitten i Europa. Også i Norge er smittetallet på vei opp. Både regjeringen og Oslo kommune kom 26. oktober med nye tiltak for å redusere smittepresset, og understreker viktigheten av å holde kontroll på situasjonen.

Det er svært viktig at alle bedrifter fortsetter den gode jobben med smittevern.

Import av smitte fra utenlandsk arbeidskraft har blitt en økende utfordring, og arbeidstakere fra det EU kaller røde land må nå i ti dagers karantene. De nye reglene knyttet til karantene for innreisende arbeidskraft fra røde land gjelder fra midnatt natt til lørdag 31. oktober. 

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn. Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

Treindustrien, gjennom BNL og NHO, understreker overfor myndighetene viktigheten av god testkapasitet. 

BNL jobber med å utforme en ny og oppdatert versjon av smittevern-veilederen for bedriftene, basert på de nye tiltakene. 

Les mer på sidene til BNL