Lindal Boligbygg.jpg
Foto: Filter Arkitekter, Ivan Brodey

Inspirasjonsseminar om grønn omstilling og kommunale bygg

Hvordan kan tiltak for å stimulere til aktivitet i byggenæringen i koronakrisen også bidra til grønn omstilling og gode løsninger for kommunene? 2. juni arrangerer vi seminar om dette. 

Kommuner og aktører i hele byggenæringen inviteres til et inspirasjonswebinar hvor bærekraft, miljø og sirkulærøkonomi settes i høysetet.

Temaet for seminaret er hvordan tiltak for å stimulere til aktivitet i byggenæringen i koronakrisen også kan bidra til grønn omstilling og gode løsninger for kommunene. Vi møter aktører som arbeider med sirkulærøkonomi og bærekraft, og vil få gode eksempler fra flere kommuner på hvordan det jobbes med disse spennende, men sammensatte utfordringene.

Seminaret holdes digitalt via Teams, og er et samarbeid mellom Treindustrien, TreFokus, WoodWorks og Norwegian Wood Cluster.

Les mer og meld dere på her.

Tid: 2. juni klokken 13.00 - 15.00

Sted: Webinar via Teams

Program:

  • Velkommen
  • Trondheim kommune har forsert bygge- og utviklingsprosjekter for over 1 mrd kroner for å bidra til å «holde hjulene i gang» i byggenæringen. Eiendomssjef Tore Myhrvold fra kommunen gir introduksjon til hvordan og noen prosjekteksempler
  • Liten kommune – ikke bekreftet
  • Treindustrien har vært en næringspolitisk pådriver for å få fokus og oppmerksomhet hos myndigheter, byggenæringen og andre aktører om hvor viktig kommunenes rolle er. Heidi Finstad redegjør for arbeidet.
  • Spørsmål

(1350-1400 Kort pause)

  • Sirkulær økonomi utfordrer hvordan vi bygger og hva vi gjør med eksisterende bygningsmasse. Trebaserte konsepter gir mange muligheter for å forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse. Eksempler og prosjekter presenteres av TreFokus/Aasm. Bunkholt
  • Boligbygg KF i Oslo Kommune gjennomførte i fjor en oppgradering av kommunale boliger på Haugerud i Oslo. Lindal Treindustri leverte treelementer til oppgraderingen og daglig leder Jan Lindal redegjør for prosessen og prosjektet.
  • Kommunalbanken finansierer store deler av investeringer i kommunene. Banken har fokus på miljø, bærekraft og sirkulær økonomi og har også «Grønne lån» i denne sammenheng. Torunn Brånå fra Kommunalbanken orienterer om banken bærekraftsarbeid og lån.
  • Spørsmål og oppsummering i plenum