regjeringskvartalet S.jpg
Illustrasjon: Statsbygg/ Team Urbis

Konferanse om bruk av tre i Regjeringskvartalet

Onsdag 10. juni inviterer Statsbygg til online dialogkonferanse om innovativ bruk av norsk tre i nytt regjeringskvartal. Meld deg på!

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innovasjon Norge, inviterer Statsbygg trenæringen til dialog og samarbeid om utvikling av kommersielle og konkurransedyktige løsninger for tre innvendig i bygg. Statsbygg vil informere om prosjektet og rammene for det. 

Les mer på sidene til Statsbygg

Påmelding her innen 8. juni kl 12.00

Program:

  • Velkommen v/prosjektdirektør Knut Jørgensen
  • Presentasjon av Prosjekt nytt regjeringskvartal v/sjefsarkitekt Gudmund Stokke
  • Innovasjon og muligheter - Bransjeforeningen Norske Trevarer v/Halvard Høilund-Kaupang
  • Innovasjon og muligheter - Bransjeorganisasjon Treindustrien v/Heidi Finstad
  • Innovativ bruk av norsk tre i Prosjekt nytt regjeringskvartal
  • Mulighetene sammen med Innovasjon Norge v/Krister Moen
  • Innovative anskaffelser v/Harald Aas
  • Inspirasjon til bruk av norsk tre v/Christian Udjus
  • Spørsmål og veien videre