Maskin industri

Maskinskatt i media

Regjeringens forslag om å fjerne skatt på maskiner og installasjoner vil styrke konkurransekraften til norsk treindustri. Skatten hindrer investeringer og gir uforutsigbarhet. Flere medier omtaler saken.

Treindustrien gir honnør til regjeringen som i forslaget til Statsbudsjett vil fjerne eiendomsskatt på maskiner og installasjoner. For å utløse mulighetene for norsk næringsliv, er det avgjørende med like konkurransevilkår.

Nationen har en omfattende sak 31.10.2017 om hva skatt på maskiner og utstyr betyr for norsk treindustri.

En rekke aviser har også publisert innlegg fra Treindustrien om saken. Innlegget finner du her.

Skatt på maskiner og utstyr har slått ulikt ut for bedriftene og har i stor grad vært basert på skjønn. Varierende satser fra kommune til kommune og fra år til år er uholdbare rammebetingelser for industriutvikling.

Maskinskatten belaster bedriftene uavhengig av lønnsomhet og driftsresultat. Situasjonen skaper konkurransevridning mellom bedrifter - og kommuner. Det er problematisk at regelverket undergraver prinsipper om likebehandling. Norge taper i tillegg investeringer til konkurrerende land som følge av uforutsigbarheten som følger maskinskattebelastningen på maskiner og utstyr.

Situasjonen har ført til at rettsvesenet, kommuner og bedrifter belastes med kostnadskrevende prosesser. Dette medfører tapte investeringer i ny industri, og svekker konkurranseevnen og lønnsomhet i eksiterende industri.

Treindustriens bedrifter er preget av små marginer, men har aldri hatt større markedsmuligheter også med tanke på eksport. Ved å ta produksjonsutstyr og -installasjoner ut av grunnlaget, blir eiendomsskatten det den prinsipielt bør være: en skatt på grunnarealer og bygg.