Modulvogntog ESAS

Modulvogntogløsning i Eidskog

Endelig er det klart for modulvogntog til og fra anlegget til Eidskog Stangeskovene i Eidskog. Dette er en av strekningene Treindustrien lenge har jobbet for å få åpnet. 

Helt siden det ble tillatt med bruk av modulvogntog i Norge i 2014 har Treindustrien jobbet for å få åpnet veinettet til og fra industrien for slike kjøretøy. Hver strekning må vurderes og åpnes for seg. 

Eidskog Stangeskovene er en av bedriftene som har ventet lenge på å få åpnet relevant strekning inn til sitt produksjonsanlegg. Det å kunne ta i bruk modulvogntog betyr reduserte transportkostnader med 15- 25 % for bedriften. Etter 5 år med saksbehandling fikk ESAS beskjed om at strekningen skulle åpnes ved oppdatering av veilistene 1. oktober. Kun dager før kom det kontramelding. 

Veilister skal etter forskrift oppdateres to ganger i året, 1. oktober og 1. april. Treindustrien mener det er uholdbart at bedriften skulle være nødt til å vente helt til neste veilisteåpning i april og har jobbet for å få til en snarlig løsning. Statens Vegvesen har nå foretatt en ekstraordinær oppdatering, slik at bedriften slipper å vente til april. Det åpnes for at ESAS kan benytte modulvogntog fra 2. desember.

- Dette er svært positivt, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Avisen Glåmdalen skriver også om saken.

Treindustrien har fullt trykk på å få til løsninger også for andre strekninger.

Også for Moelven Østerdalsbruket var det skapt forventning om en løsning 1. oktober 2019. Her er det krysset ved riksvei tre på strekningen til Koppang som må åpnes. Det er fortsatt uklart hva som skjer her. 

- Det er helt uholdbart at man må bruke så store ressurser for hver enkelt bedrift for å få effekt av modulvogntogordningen. Det gir ulike konkurransevilkår og uforutsigbarhet som hemmer industriuvikling, sier Heidi Finstad. 

Treindustrien holder fortsatt fullt trykk på å finne løsninger for resterende veistrekninger.

- Vi har godt samarbeid med Lastebileierforbundet i saken, som gjør et godt arbeid for norsk næringsliv i denne saken, sier Finstad.