Moholt fra luften.jpg
Foto: Tomas Bekkavik

Moholt 50 | 50 årets trebyggeri

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2016 er «Moholt 50 | 50». Prisen ble delt ut på Byggedagene 29. mars.

Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 5 «boligtårn» og en barnehage som sammen danner en ny, liten bydel. Byggene er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

Moholt 50|50 er Norges største massivtreprosjekt og et av de største treprosjektene generelt sett. Moholt er et forbildeprosjekt som har bidratt til å alminneliggjøre massivtre som byggemateriale. 

God arkitektur, godt bomiljø og trivsel for alle er sentralt i prosjektet. En fortettingsstrategi i et etablert studentboligområde med ønske om å skape byfølelse har blitt et godt bidrag til utvikling også for nærmiljøet rundt studentbyen. 

Store miljøgevinster på grunn av materialvalg, energibesparende tiltak og sterke HMS-tall preger prosjektet. Involverende planlegging i prosjekteringsfasen og tverrfaglig bruk av BIM har vært suksessfaktorer. En stolt byggherre har skapt et godt og gjennomarbeidet miljø for fornøyde brukere. Nye treløsninger er tatt i bruk og prosjektet har bidratt til utvikling av nye løsninger hos leverandørene og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter. 

Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2016 under Byggedagene.  Årets Trebyggeri 2016 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2016. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Vinneren Moholt 50|50 kjennetegnes ved:

* Grensesprengende og innovativ trebruk

* Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre

* Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet

* Industrialiserte og effektive løsninger

* Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid

Juryen har bestått av:

* Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund

* Line Kaasine, Arkitektselskapet ToRomturister

* Haakon Tronrud, Tronrud-Gruppen

* Hilde Tellesbø, Treteknisk

* Arve Brekkhus, Byggeindustrien

* Aasm. Bunkholt, TreFokus

Sentrale kriterier for bedømmingen har vært:

* Innovativ og spennende trebruk 

* Høy arkitektonisk kvalitet 

* Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri 

* Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 

* Bidratt til leverandørutvikling 

Moholt 50|50:

Byggherre: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim - Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS - Arkitekt: MDH Arkitekter AS - Landskapsarkitekt: MASU Planning -Rådgivere: WoodCon AS, Høyer Finseth AS, iTRE AS, Brekke & Strand AS, Rambøll AS, Vintervoll AS, K. Lund AS/Sweco Norge AS, Multiconsult ASA

(Kilde: Pressemelding)