LI1C9665.jpg

Møte om modulvogntog

Treindustrien, NHO, BNL og Norges Lastebileier-Forbund hadde 30. oktober møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Næringslivet understreker viktigheten av å få åpnet for modulvogntog både med tanke på miljø og effektiv transport.

Statsekretær Ingelin Noresjø (KrF) møtte næringen til møte 30. oktober. For treindustrien og næringslivet haster det å få effekt av modulvogntogordningen.

- Det går svært tregt å åpne for modulvogntog på veiene. Næringen opplever å være kasteball mellom ulike veieiere, kommuner, fylker og Statens Vegvesen fordi hver veistrekning må vurderes og åpnes for seg. Vår forventning er at regjeringen nå skjærer igjennom og at vi får effekt, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Det foreligger forslag om å åpne alle veier som i dag er åpnet for tømmervogntog også for modulvogntog type 1 og 2, samt 24-meters vogntog. Dette vil gi rask effekt ved at veinettet som åpnes for modulvogntog vil øke fra dagens drøye 5000 km til vel 55.000 km. Her kan du lese Treindustriens høringsinnspill i saken.

Miljø-vogntog

Det å ta i bruk større vogntog som kan ta mer last gir færre transporter på veiene og gir gode klima-effekter. Beregninger fra Norges Lastebileier-Forbund viser en reduksjon i CO2 utslipp på mellom 14 og 16 prosent, sammenliknet med ordinære vogntog.

- Skal vi nå målene om klimagassreduksjoner er dette et svært effektivt tiltak, som ikke krever store investeringer.

Også BNL trekker fram miljø-fordelene.

Like konkurransevilkår

Transport utgjør en betydelig del av kostnadene for produsentene i treindustrien, og effektive transportløsnigner er avgjørende for konkurranskraft. Vogntogene det er snakk om har tilnærmet like egenskaper som tømmervogntog. Der tømmervogntog benyttes til å frakte tømmer inn til sagbrukene, er modulvogn i bruk for å frakte ferdigvarer ut til markedet.

- Slik det er nå er det ulike konkurransevilkår for frakt av råvarer og ferdigvarer. Vogntogene har like egenskaper og det vil være en god løsning å åpne tømmerveinettet også for modulvogntog. Her må Regjeringen ta grep slik at vi raskt kan ta i bruk modulvogntog også til frakt av ferdigvarer ut i markedet.