biookonomi.jpg

NHO: Mot bioøkonomien

NHO etablerte høsten 2015 et bedriftspanel, "bioøkonomipanelet" for å utarbeide en strategi for et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser (bioøkonomi).

Utgangspunktet er Regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for bioøkonomi.

Bioøkonomipanelet fastslår at trebasert industri er en del av løsningen i overgangen til bioøkonomien.

Les strategien her: