Raffinering-III.png

Nordisk Treforedlings- symposium 10. og 11. mai

PTF, NTNU og PFI ønsker velkommen til to interessante og lærerike dager med trebasert bioraffinering i fokus.

Skogbaserte verdikjeder gjennomgår store endringer, og er et sentralt element i det grønne skiftet. Både i Norge og internasjonalt er det høyt fokus på å finne de lønnsomme skogbaserte produktene, produksjonsprosessene og verdikjedene som skal gi viktige bidrag til fremtidens biobaserte økonomi.

Sentrale foredragsholdere fra norsk industri og forskning er samlet for å gi deg en fersk oppdatering på status i Norge i forhold til trebasert bioraffinering.

Symposiet arrangeres i PFIs lokaler, Høgskoleringen 6B, Trondheim. 

Møteavgift: kr 4.000,- inklusive middag og lunsj.

Påmelding gjøres via PTFs nettsider eller via e-post (bruk vedlagte påmeldingsslipp) innen 18. april.