Tømmerhogst
Foto: Treteknisk

Norske Skog og norsk treindustri

Krisen i Norske Skog får naturlig nok mye oppmerksomhet i media og politisk. Treindustrien mener det er viktig at problemene i selskapet ikke overskygger mulighetene i næringen.

Potensialet for vekst har aldri vært så stort som nå. Interessen for å bygge med tre er sterkt økende. Blant annet fordi det er et klimavennlig og bærekraftig materiale. Det utvikles stadig nye løsninger til byggemarkedet som gjør at tre kan brukes i nær sagt alle typer bygg, også opp i høyden. Graden av ferdigstillelse på produktene går opp – som gjør at byggekostnader og byggetid kan reduseres. Norsk treindustri går veldig godt om dagen, det foregår mye innovasjon og det er behov for investeringer og risikokapital for å realisere mulighetene.

Derfor vil Treindustrien understreke viktigheten av at ikke hele industrien får et krisestempel på grunn av vanskelighetene hos Norske Skog.

- Den viktige politiske diskusjonen burde gå på hvordan legge til rette for å få opp ny industri. Det er en utfordring at debatten nå overskygges av hvorvidt det offentlige skal eller ikke skal gå inn og slette gammel moro i et internasjonalt selskap. Den burde dreid seg om konkurransedyktige rammevilkår og risikokapital til ny industri med de mulighetene det gir for å bidra til nødvendig grønn omstilling, sier Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad.

Det å få en lønnsom avsetning på sidestrømmene er essensielt. Norske Skogs fabrikker i Norge går med overskudd. Uansett utfall av krisen i Norske Skog må det legges til rette for fortsatt produksjon både på Skogn og i Halden. Det er avgjørende for verdikjeden at man får avsetning for massevirke. Nær sagt alt som kan lages av olje kan lages av tre. Markedstimmulerende tiltak må til så det blir attraktivt å investere. Slik får vi grønne og lønnsomme løsninger som igjen vil styrke innovasjonskraften i hele verdikjeden. Også i treindustriens primære marked som er byggemarkedet.

Les også hva Nationen skriver om saken