Skog

NRA for Controlled Wood godkjent hos FSC

Den nasjonale risikoanalysen for Controlled Wood er godkjent hos FSC internasjonalt. Danner grunnlag for å få på plass norsk FSC-standard.

Den norske NRA (nasjonal risikoanalyse) for Controlled Wood er godkjent hos FSC internasjonalt 27. august 2018.

NRA kan lastes ned fra FSCs hjemmeside. Det vil også bli gjort kjent på den norske FSC-siden.

Representanter fra både skog og treindustri, naturvernorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og urbefolkning har vært med i prosessen. Den norske risikoanalysen er viktig for de virksomhetene som har et Controlled Wood-sertifikat, og som skal implementere et DDS-system i henhold til kravene. Arbeidet som nå er gjort med NRA er grunnlag for å gå videre med å få på plass en nasjonal FSC-standard.

Det settes opp kurs for Treindustriens medlemsbedrifter.