cranes-gd78d6af78_1920.jpg

Ny markedsrapport fra BNL

BNLs nyeste markedsrapport viser at bygg og anlegg har klart seg godt gjennom pandemien, og at frykten for manglende etterspørsel har blitt erstattet av kostnads- og kapasitetsutfordringer.

Rapporten, som er utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Byggenæringens Landsforening, viser også at flaskehalser og forstyrrelser i globale verdikjeder har påvirket tilgangen og prisen på mange byggevarer. I tillegg kommer at fortsatt høye energi- og råvarepriser, samt dyre utslippskvoter, kan føre til at byggekostnadene forblir høye også i 2022.

Les mer om rapporten på sidene til BNL.