Moholt studntbolig under konstruksjon
Foto: Aasmund Bunkholt, Trefokus

Ny veileder for industrielt trebyggeri

Et nytt digitalt verktøy er på plass for industrielt trebyggeri. Veilederen skal gjøre det enklere for eiendomsutviklere og utbyggere å velge trebaserte løsninger.

Det er Trefokus og Bygg21 som står bak den nylanserte treveilederen. En digital plattform som gir eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivere og andre beslutningstakere i byggeprosjekter svar på viktige spørsmål om bygging i tre. Veilederen tar for seg viktige spørsmål knyttet til blant annet økonomi, bærekraft, brannsikkerhet, byggesystemer, montering, logistikk og andre hensyn som er viktige å være bevisst i startfasen av et prosjekt.

Veilederen vil også bli liggende på hjemmesidene til Trefokus, Bygg21 og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Treveilederen er utviklet i samarbeid med en tverrfaglig gruppe av aktører med særlig kompetanse og erfaring knyttet til bygging med tre som materiale. Utviklingen av veilederen har også fått økonomisk støtte fra Innovasjon Norge.

Tetter informasjonsgap

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes håper treveilederen kan bidra til at flere utviklere velger tre som materiale.

- Det er godt dokumentert når det er fordelaktig å bygge i tre, men dette er fortsatt en godt bevart hemmelighet for mange byggherrer. Denne veilederen dekker et informasjonsgap som kanskje tidligere har hindret mange fra å velge å bygge med trebaserte løsninger, sier Tiltnes.

Viser gode eksempler

Leder i informasjonsselskapet Trefokus, Aasmund Bunkholt, jobber daglig med å spre kunnskap om mange av fordelene ved å bygge i tre. Han opplever at mange utviklere har fått øynene opp for mulighetene til å skape gode løsninger ved bruk av treelementer, massivtre, tremoduler eller andre trebaserte byggemetoder.

- Mange er usikre på om deres prosjekt egner seg for å bli bygget i tre. Treveilederen viser eksempler på beste praksis fra hele verden og gir svar på de mest stilte og vanligste spørsmålene. Vi har bevisst valgt å ikke bli for tekniske eller fylle veilederen med for mye informasjon om regelverk, men henviser og lenker til kunnskapskilder der det er hensiktsmessig, forklarer Bunkholt.

Veilederen vil jevnlig oppdateres med siste tilgjengelige kunnskap om rett og god praksis knyttet til bygging i tre.

Du finner veilederen her.

(Kilde: Pressemelding fra Trefokus og Bygg21)