Erland Løkken, foto Bergene Holm.jpg
Foto: Bergene Holm AS

Nytt styre i Treindustrien

Treindustrien gjennomførte en vellykket digital generalforsamling i slutten av april. Erland Løkken fra Bergene Holm ble gjenvalgt som styreleder, mens Anders Grønli fra Moelven Østerdalsbruket er ny i styret. 

Treindustrien gjennomførte nylig generalforsamling digitalt. 

Styret i Treindustrien består nå av:

Erland Løkken, Bergene Holm AS, styreleder

Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll SA, nestleder

Gisle Tronstad, InnTre AS

Lars Storslett, Moelven Virke AS

Anders Grønli, Moelven Østerdalsbruket AS.

Atle Nilsen, Moelven Soknabruket går av med pensjon til sommeren og går ut av styret. Tusen takk til Atle for en formidabel innsats for norsk treindustri gjennom mange år!