2020_12_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Nyttårsønske: Ta vare på jobbene i byggenæringen

Ringvirkninger av kraftig oppbremsing i markedet i byggenæringen er store. Inn i 2024 er en viktig oppgave å sette næringen i arbeid for å nå klimamål, bygge nok boliger og ta vare på verdifull kompetanse.

Innlegg fra Heidi Finstad, adm. dir i Treindustrien 

21.12.2023

Den tyske regjeringen har inngått en “turbo-pakt” med byggenæringen for å få fart på boligbygging og infrastruktur. Byggeprosesser og saksbehandling forenkles og det legges opp til økt grad av industrielt byggeri og prefabrikasjon. Mens myndighetene i Tyskland inngår turbopakt, brukes byggenæringen her hjemme som salderingspost. Vi kan ikke akseptere at en hel næring ofres i kampen mot inflasjon og høye renter. Foreløpig er det er lite som tyder på vesentlig forbedring i markedet inn i det nye året. Mens mange har vært på julebord og fått julegave fra jobben, har ansatte i flere bedrifter innen bygg og byggevareproduksjon fått permitteringsvarsler eller mistet jobben. Konkursene øker i byggenæringen.  

Nedgangstider får store konsekvenser for arbeidstakere og bedrifter. Næringen står i fare for å miste verdifull kompetanse, bygget opp over år, og som det vil ta lang tid å få tilbake. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring med virksomhet i hele landet. Sagbruk på Innlandet, elementprodusent i Våle, vindusfabrikk i Dirdal, isolasjonsprodusent i Askim, entreprenør i Steinkjer osv. By og bygd – det er dette som er norsk byggenæring. Ringvirkningene av den kraftige oppbremsingen i markedet er store.  

Markedssvikten i næringen rammer langt utover den enkelte ansatte og den enkelte bedrift. Byggenæringen utfører et av Norges viktigste samfunnsoppdrag og spiller en avgjørende nøkkelrolle for at vi skal nå klimamål og ha bolig til alle. Samfunnet trenger skoler, eldreboliger, boliger til flyktninger og studentboliger. Vi trenger infrastruktur, veier og jernbane. Vi trenger et grønt industriløft og klimaomstilling. Vi trenger mer kraft som må bygges ut, og vi trenger tiltak for å spare på den kraften vi har gjennom energieffektivisering av bygg. Til alt dette trenger vi en byggenæring i drift.  

Det er et dramatisk fall i bygging av nye boliger, opp mot det som er behovet. Det advares om hvordan det vil slå ut på boligprisene om noen år. Når kommuner stanser investeringer i skoler og omsorgsbygg og bruker mindre på vedlikehold får det stor betydning. Dette henger også sammen med opprettholdelse av velferdssamfunnet og det å hindre store sosiale forskjeller.  

Treindustrien representerer produsenter av byggematerialer i tre, som er store leverandører av konstruksjonstrevirke, panel, kledning, listverk, limtre og byggeelementer til norsk byggenæring og eksport. Sidestrømmene fra produksjonen, som flis og bark, går til andre formål og blir til papp, papir, trebaserte plater, kjemikalier, bioplast, bioenergi og annet. Næringen er en av satsingsområdene i regjeringens grønne industriløft. Alt henger sammen med alt. Vi trenger nå at myndighetene i Norge henter inspirasjon fra Tyskland og viser vilje til satsing både på grønn industri og byggenæringen. Det er ikke sikkert alle tiltakene i Tyskland er egnet i Norge.  Men vi trenger den samme styrken og viljen til satsing også her, der byggenæringen ikke brukes som salderingspost for å få orden på økonomien. Det vil være en god nyttårsgave inn i 2024.