Flis Bergene Holm.jpg
Foto: Bergene Holm

Økt bruk av biodrivstoff gir muligheter for treindustrien

Behovet for økt bruk av biodrivstoff gir store muligheter for norsk treindustri. Treindustrien har sendt inn høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet der vi støtter krav til økt bruk av biodrivstoff.

Et langsiktig omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport gir store muligheter og innovasjonskraft i norsk skognæring.

- En forutsetning for at Norge skal kunne bidra til klimagassbesparelser er å ta skogen i bruk, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Ved å utnytte overskudd av både massevirke, skogsavfall og sidestrømmer fra treindustrien som sagflis, bark, sagspon og avkapp kan man lage avansert biodrivstoff uten at dette går ut over matproduksjonen.

- Det har lenge blitt snakket om bioøkonomien. Krav til økt omsetning av biodrivstoff, og spesielt avansert biodrivstoff, er et konkret virkemiddel som gir industrien rammebetingelser til å kunne satse offensivt, sier Finstad.