Bergene Holm produksjonshall
Foto: Bergene Holm AS

Positivt at skatt på maskiner foreslås fjernet

Regjeringen foreslår å fjerne skatt på maskiner og installasjoner. Viktig gjennomslag for norsk treindustri.

Treindustrien er svært fornøyd med at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å fjerne skatt på produksjonsutstyr og installasjoner.

- Eiendomsskattbyrden vil bli betydelig redusert ved dette og det vil gi økt konkurransekraft for norsk industri, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Treindustrien forventer nå at Regjeringens forslag følges opp i Stortinget.

Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen om forslaget.

Her kan du lese innlegg fra Treindustrien om saken.